Deniz, hava, kara ve demiryoluyla taşınan yüklerinin kaybolması ya da hasar görmesi halinde Emtia (Yük) Sigortaları ile güvencesi altına alınmaktadır.