Yeni yatırımlar gerçekleştirilirken, olası maddi kayıpların önüne geçebilmek önemlidir. Bu ürün, montaj faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, montaj faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarlara karşı güvence sunmaktadır.