Bu sigorta ile; Taşıyıcı ister kişi olsun ister firma olsun, taşıdığı eşyada meydana gelebilecek zıya ve hasarda, malların kendisine teslim edildiği tarihten gönderilene teslim olunduğu tarihe kadar geçen süre içinde kendi sorumluluğunu gerektiren halleri teminat altına alabilir.