Hukuksal Koruma Sigortası kapsamında; Sürücü – motorlu araca bağlı hukuki koruma, taşınmaz mala bağlı hukuki koruma, sigortalı ve poliçede açıkça belirtilmiş olan diğer aile fertleri yahut birlikte yaşadığı kimselere poliçede belirtilen esaslar dahilinde koruma sağlamak amacıyla kişi-aile hukuki koruması teminat altına alınabilir. Bunların yanında ek sözleşme ile teminat kapsamına alınabilecek çeşitli aile ve miras hukuku, inşaat sözleşmeleri, maden, taş ocakları ve orman hukuku, vergi ve kamu alacaklarından doğan işlemler, gümrük hukuku ile ilgili işlemler, çekişmesiz yargı işleri, uluslararası yargı yolları, iflas ve konkordato ile ilgili işlemler de teminat altına alınabilir.